Clouds shroud south China's Guangxi

2017-05-16 05:42:56 GMT2017-05-16 13:42:56(Beijing Time) Agencies
Photo taken on May 15, 2017 shows the city of Liuzhou shrouded by clouds in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Li Hanchi) Photo taken on May 15, 2017 shows the city of Liuzhou shrouded by clouds in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Li Hanchi)
Photo taken on May 15, 2017 shows the city of Liuzhou shrouded by clouds in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Li Hanchi) Photo taken on May 15, 2017 shows the city of Liuzhou shrouded by clouds in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Li Hanchi)
| PRINT | RSS
Add Comment