Deputies to 13th NPC receive interview before opening meeting of first session

2018-03-05 02:26:17 GMT2018-03-05 10:26:17(Beijing Time) Xinhua English
Ma Huateng (R), Wang Yaping (C) and Xu Liyi, deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the opening meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 5, 2018. (Xinhua/Jin Liwang) Ma Huateng (R), Wang Yaping (C) and Xu Liyi, deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the opening meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 5, 2018. (Xinhua/Jin Liwang)
Guo Fenglian, Gong Baoxiong, Yang Changqin and Zuo Xiangyun (R to L), deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the opening meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 5, 2018. (Xinhua/Jin Liwang) Guo Fenglian, Gong Baoxiong, Yang Changqin and Zuo Xiangyun (R to L), deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the opening meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 5, 2018. (Xinhua/Jin Liwang)
Chen Hong, Wang Jianqing and Guo Rui (R to L), deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the opening meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 5, 2018. (Xinhua/Gao Jie) Chen Hong, Wang Jianqing and Guo Rui (R to L), deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the opening meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 5, 2018. (Xinhua/Gao Jie)

 

 

| PRINT | RSS