Deputies receive interview before 4th plenary meeting of 1st session of 13th NPC

2018-03-13 01:59:44 GMT2018-03-13 09:59:44(Beijing Time) Xinhua English
A Dong (R), Meng Hai (C) and Zhu Youyong, deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang) A Dong (R), Meng Hai (C) and Zhu Youyong, deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang)
Dai Jishuang (R), Liang Wengen (C) and Sun Pishu, deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang) Dai Jishuang (R), Liang Wengen (C) and Sun Pishu, deputies to the 13th National People's Congress (NPC), receive an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang)
Journalists work at the site of an interview with deputies to the 13th National People's Congress (NPC) before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Wang Jianhua) Journalists work at the site of an interview with deputies to the 13th National People's Congress (NPC) before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Wang Jianhua)
Zhang Baoyan, a deputy to the 13th National People's Congress (NPC), receives an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang) Zhang Baoyan, a deputy to the 13th National People's Congress (NPC), receives an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang)
Chui Sai Peng, a deputy to the 13th National People's Congress (NPC), receives an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang) Chui Sai Peng, a deputy to the 13th National People's Congress (NPC), receives an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang)
Wong Ting-chung, a deputy to the 13th National People's Congress (NPC), receives an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang) Wong Ting-chung, a deputy to the 13th National People's Congress (NPC), receives an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang)
Zhu Youyong, a deputy to the 13th National People's Congress (NPC), receives an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang) Zhu Youyong, a deputy to the 13th National People's Congress (NPC), receives an interview before the fourth plenary meeting of the first session of the 13th NPC in Beijing, capital of China, March 13, 2018. (Xinhua/Jin Liwang)

 

 

| PRINT | RSS