Fishing boats ready to fish after 3-month fishing ban in Fujian

2018-08-02 02:45:32 GMT2018-08-02 10:45:32(Beijing Time) Xinhua English
In this aerial photo taken on Aug. 1, 2018, fishing boats depart for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong) In this aerial photo taken on Aug. 1, 2018, fishing boats depart for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong)
In this aerial photo taken on Aug. 1, 2018, a fishing boat departs for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong) In this aerial photo taken on Aug. 1, 2018, a fishing boat departs for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong)
In this aerial photo taken on Aug. 1, 2018, fishing boats depart for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong) In this aerial photo taken on Aug. 1, 2018, fishing boats depart for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong)
Fishing boats depart for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province, Aug. 1, 2018. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong) Fishing boats depart for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province, Aug. 1, 2018. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong)
| PRINT | RSS
Add Comment