Chinese farmers working in fields across country

2019-03-15 02:42:10 GMT2019-03-15 10:42:10(Beijing Time) Xinhua English
Photo taken on March 14, 2019 shows a farmer working in fields at Yiling Village of Shuangqiao Town in Wuming District, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Pan Huaqing) Photo taken on March 14, 2019 shows a farmer working in fields at Yiling Village of Shuangqiao Town in Wuming District, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Pan Huaqing)
Photo taken on March 14, 2019 shows farmers setting up greenhouses at Shixia Village of Renshou Township in Jing'an County, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Xu Zhongting) Photo taken on March 14, 2019 shows farmers setting up greenhouses at Shixia Village of Renshou Township in Jing'an County, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Xu Zhongting)
Photo taken on March 14, 2019 shows farmers working in fields at a farm in Hai'an County of Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Jinbai) Photo taken on March 14, 2019 shows farmers working in fields at a farm in Hai'an County of Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Jinbai)
Aerial photo taken on March 14, 2019 shows farmers working with farm machineries in fields at Fengzhuang Village of Jiazhai Township in Liaocheng City, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhao Yuguo) Aerial photo taken on March 14, 2019 shows farmers working with farm machineries in fields at Fengzhuang Village of Jiazhai Township in Liaocheng City, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhao Yuguo)
Photo taken on March 14, 2019 shows a farmer working in fields at Shangzhai Village of Nianbo Township, in the Ledu District of Haidong City, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Zhang Hongxiang) Photo taken on March 14, 2019 shows a farmer working in fields at Shangzhai Village of Nianbo Township, in the Ledu District of Haidong City, northwest China's Qinghai Province. (Xinhua/Zhang Hongxiang)
| PRINT | RSS
Add Comment