Children play in pool in Shuitian Township, SW China's Guizhou

2019-08-12 02:45:21 GMT2019-08-12 10:45:21(Beijing Time) Xinhua English
Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu) Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu)
Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu) Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu)
Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu) Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu)
Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu) Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu)
Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu) Children play in a pool in Shuitian Township of Wudang District in Guiyang, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2019. (Xinhua/Liu Xu)
| PRINT | RSS