In pics: construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of Fuzhou-Xiamen high-speed railway

2020-12-03 03:27:34 GMT2020-12-03 11:27:34(Beijing Time) Xinhua English
A laborer works at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2020. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) A laborer works at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2020. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
Laborers work at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2020. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) Laborers work at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2020. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
Laborers work at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2020. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) Laborers work at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2020. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
Aerial photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) Aerial photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
A laborer works at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2020. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) A laborer works at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Dec. 2, 2020. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan) Photo taken on Dec. 2, 2020 shows the Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The 14.7-km-long bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
| PRINT | RSS