Women of Yi ethnic group present traditional costumes in SW China's Yunnan

2018-08-06 01:56:47 GMT2018-08-06 09:56:47(Beijing Time) Xinhua English
Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou) Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou)
Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou) Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou)
Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou) Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou)
Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou) Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou)
Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou) Women of Yi ethnic group present traditional costumes on a square during a folk costume show in Chuxiong, southwest China's Yunnan Province, Aug. 5, 2018. (Xinhua/Yang Zongyou)
| PRINT | RSS
Add Comment