Tourists visit verbena field in Nanning, south China's Guangxi

2019-04-22 03:26:19 GMT2019-04-22 11:26:19(Beijing Time) Xinhua English
A tourist visits a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua) A tourist visits a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua)
A tourist visits a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua) A tourist visits a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua)
Tourists visit a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua) Tourists visit a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua)
Tourists visit a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua) Tourists visit a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua)
Tourists visit a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua) Tourists visit a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua)
Tourists visit a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua) Tourists visit a verbena field at Binjiang Park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 21, 2019. (Xinhua/Zhou Hua)
| PRINT | RSS
Add Comment