Dunhuang art exhibition kicks off in Beijing

2008-01-19 05:36:33 Xinhua English