China's Liu Hong wins gold medal of women's 20KM race walk at Rio Olympics

2016-08-19 19:39:51 GMT2016-08-20 03:39:51(Beijing Time) Xinhua English
China's Liu Hong celebrates after the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Wang Lili) China's Liu Hong celebrates after the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Wang Lili)
China's Liu Hong (L) and Lu Xiuzhi celebrate after the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Wang Lili) China's Liu Hong (L) and Lu Xiuzhi celebrate after the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Wang Lili)
China's Liu Hong (L) and Lu Xiuzhi celebrate at the awarding ceremony of the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Wang Lili) China's Liu Hong (L) and Lu Xiuzhi celebrate at the awarding ceremony of the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Wang Lili)
China's Liu Hong competes during the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Shen Bohan) China's Liu Hong competes during the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Shen Bohan)
China's Liu Hong celebrates after the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Shen Bohan) China's Liu Hong celebrates after the women's 20KM race walk at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 19, 2016. Liu Hong won the gold medal. (Xinhua/Shen Bohan)

 

| PRINT | RSS