Spring scenery at West Lake in Hangzhou, E China's Zhejiang

2017-04-14 01:30:22 GMT2017-04-14 09:30:22(Beijing Time) Xinhua English
Aerial photo shows spring scenery at the West Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, April 12, 2017. (Xinhua/Wang Dingchang) Aerial photo shows spring scenery at the West Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, April 12, 2017. (Xinhua/Wang Dingchang)
Flowers bloom at Taiziwan Park near the West Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, April 12, 2017. (Xinhua/Wang Dingchang) Flowers bloom at Taiziwan Park near the West Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, April 12, 2017. (Xinhua/Wang Dingchang)
People take photos at the West Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, April 13, 2017. (Xinhua/Wang Dingchang) People take photos at the West Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, April 13, 2017. (Xinhua/Wang Dingchang)
| PRINT | RSS