Tourists view azalea at volcanic geological park in NE China

2017-05-10 03:50:06 GMT2017-05-10 11:50:06(Beijing Time) Xinhua English
Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei) Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei)
Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei) Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei)
Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei) Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei)
Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei) Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei)
Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei) Tourists view azalea at the Hongxing Volcanic Geological Park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province, May 9, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei)
| PRINT | RSS