Tin Shui Wai witnesses dramatic development of Hong Kong

2017-06-18 14:10:19 GMT2017-06-18 22:10:19(Beijing Time) Xinhua English
Buildings are seen in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, June 6, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Lui Siu Wai) Buildings are seen in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, June 6, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Lui Siu Wai)
Citizens take the trains in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, May 31, 2016. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Wang Shen) Citizens take the trains in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, May 31, 2016. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Wang Shen)
Buildings are seen in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, June 6, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Lui Siu Wai) Buildings are seen in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, June 6, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Lui Siu Wai)
Buildings are seen in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, May 22, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Liu Yun) Buildings are seen in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, May 22, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Liu Yun)
Citizens rest in a community in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, April 19, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Qin Qing) Citizens rest in a community in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, April 19, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Qin Qing)
| PRINT | RSS