Fire drill held in S China's Guangxi

2017-09-13 08:45:34 GMT2017-09-13 16:45:34(Beijing Time) Xinhua English
A water rescue is seen during a fire drill in Dahua Yao Autonomous County of Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Gao Dongfeng) A water rescue is seen during a fire drill in Dahua Yao Autonomous County of Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Gao Dongfeng)
Firemen practice during a fire drill in Dahua Yao Autonomous County of Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Gao Dongfeng) Firemen practice during a fire drill in Dahua Yao Autonomous County of Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Gao Dongfeng)
A fire drill is held in Dahua Yao Autonomous County of Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Gao Dongfeng) A fire drill is held in Dahua Yao Autonomous County of Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Gao Dongfeng)
| PRINT | RSS