Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Zhejiang

2017-09-14 01:40:55 GMT2017-09-14 09:40:55(Beijing Time) Xinhua English
Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi) Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)
People watch performance of Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)  People watch performance of Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi) Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)
People watch performance of Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)

People watch performance of Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi) Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi) Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)
| PRINT | RSS