Farmers air sheet jelly made from sweet potato starch in S China's Guangxi

2018-01-12 01:36:21 GMT2018-01-12 09:36:21(Beijing Time) Xinhua English
A farmer airs the sheet jelly made from sweet potato starch at Pingya Village of Fengshan County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Enge)
A farmer airs the sheet jelly made from sweet potato starch at Pingya Village of Fengshan County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Enge)
A farmer airs the sheet jelly made from sweet potato starch at Pingya Village of Fengshan County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Enge)
A farmer airs the sheet jelly made from sweet potato starch at Pingya Village of Fengshan County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Enge)
A farmer airs the sheet jelly made from sweet potato starch at Pingya Village of Fengshan County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Enge)
A farmer airs the sheet jelly made from sweet potato starch at Pingya Village of Fengshan County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Enge)
| PRINT | RSS