Rural scenery of south China village

2019-04-20 08:00:39 GMT2019-04-20 16:00:39(Beijing Time) Xinhua English
Aerial photo taken on April 19, 2019 shows a view of Xiajin Village in Chengtai Township, Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan) Aerial photo taken on April 19, 2019 shows a view of Xiajin Village in Chengtai Township, Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)
Tourists visit Guming Village in Xiangxian Township, Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 19, 2019. (Xinhua/Lu Boan) Tourists visit Guming Village in Xiangxian Township, Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 19, 2019. (Xinhua/Lu Boan)
Aerial photo taken on April 19, 2019 shows a view of Xiajin Village in Chengtai Township, Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan) Aerial photo taken on April 19, 2019 shows a view of Xiajin Village in Chengtai Township, Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)
Aerial photo taken on April 19, 2019 shows a view of Guming Village in Xiangxian Township, Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan) Aerial photo taken on April 19, 2019 shows a view of Guming Village in Xiangxian Township, Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)
Photo taken on April 19, 2019 shows the Wangu tea garden in Mingliang Township of Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan) Photo taken on April 19, 2019 shows the Wangu tea garden in Mingliang Township of Shanglin County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)
| PRINT | RSS