Scenery in Hemu Village of Kanas, Xinjiang

2021-06-10 04:43:36 GMT2021-06-10 12:43:36(Beijing Time) Xinhua English
Photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat) Photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)
Photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat) Photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)
Aerial photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat) Aerial photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)
Photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat) Photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)
Photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat) Photo taken on June 9, 2021 shows scenery in Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)
Aerial photo taken on June 9, 2021 shows a view of Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat) Aerial photo taken on June 9, 2021 shows a view of Hemu Village of Kanas, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)
| PRINT | RSS