City-builders stick to posts amid heat wave in Nanjing, China's Jiangsu