Minifigure Art Show held in Toronto, Canada

2020-10-24 02:36:15 GMT2020-10-24 10:36:15(Beijing Time) Xinhua English

LEGO minifigures are seen during a Minifigure Art Show in Toronto, Canada, on Oct. 23, 2020. (Photo by Zou Zheng/Xinhua)

LEGO minifigures are seen during a Minifigure Art Show in Toronto, Canada, on Oct. 23, 2020. (Photo by Zou Zheng/Xinhua)

LEGO minifigures are seen during a Minifigure Art Show in Toronto, Canada, on Oct. 23, 2020. (Photo by Zou Zheng/Xinhua)

| PRINT | RSS